KRKONOŠE SEVERNÍ MORAVA A SLEZSKO STŘEDNÍ MORAVA JIŽNÍ MORAVA VYSOČINA VÝCHODNÍ ČECHY ČESKÝ RÁJ ČESKÝ SEVER SEVEROZÁPADNÍ ČECHY ZÁPADOČESKÉ LÁZNĚ PLZEŇSKO ŠUMAVA JIŽNÍ ČECHY PRAHA OKOLÍ PRAHY PO RUSSKI POLSKI FRANCAIS DEUTSCH ENGLISH ČESKY
STŘEDNÍ ČECHY-JIHOVÝCHOD
  Dopravní přístupnost
Informační centra
Města a obce
Osobnosti a rodáci
Přírodní zajímavosti
Destinační management
 
PŘÍRODA A JEJÍ OCHRANA
  Chráněná krajinná území
Přírodní zajímavosti
Jeskyně a propasti
Vrcholy, hřebeny, sedla
Fauna a flora
Naučné stezky
 
KULTURA, ZÁBAVA, SPORT
  Kultura a zábava
Sport a relaxace
Zimní sporty
Katalog KUDY Z NUDY
Aktivní dovolená
 
PAMÁTKY A ZAJÍMAVOSTI
  Památky UNESCO
Památky a architektura
Církevní památky
Hrady a zámky
 
TURISTIKA A VOLNÝ ČAS
  Agroturistika
Pěší turistika
Cykloturistka
Vodní turistika a sporty
Vinařská turistika
Pohádkové regiony
 
LÁZEŇSTVÍ
  Lázeňská zařízení
Lázeňské domy a sanatoria
Lázeňská procedura
Přírodní léčivé zdroje
 
KONGRESOVÁ TURISTIKA
  Výstavy a výstaviště
Kongresová centra
Výstavnictví a propagace
 
UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ
  Autokemp, kemp, tábořiště
Hotely, penziony
Chaty a chalupy
Rekreační areály
Další ubytování
Restaurace
Příjemné posezení
Gastronomické speciality
 

Z historie roztockého vinařství

Z historie roztockého vinařství

Roztocké vinařství má hlubokou a bohatou tradici danou výhodnou polohou těchto míst, patřících k relativně nejteplejším v Čechách. Pěstování vinné révy zde zavedl v sedmdesátých letech 9. století první přemyslovský křesťanský kníže Bořivoj se svojí manželkou kněžnou sv. Ludmilou, kteří založili v sousedství svého sídla Levohradeckou a Mělnickou vinici, která se stala pramátí českého vinařství.

Vinnou révu přivezl do Čech kníže Bořivoj po svém pokřtění na velkomoravském Svatoplukově sídle, s mnoha potřebnými dary k zavedení křesťanské bohoslužby, včetně mešního vína a vinných sazenic.

Od 12. století připadla a byla obhospodařována Hradecká vinice benediktinkami z prvého českého ženského kláštera na Pražském hradě. Levohradecká vinice zanikla v 19. století a zůstala ve známosti pomístních názvů "Nad a pod Hradeckou vinicí". Pro svojí výhodnou polohu by si zasloužila obnovu.

Druhá nejstarší vinice "Matky Boží" vznikla na sklonku 10. století, přičiněním nejstaršího mnišského kláštera benediktinů Břevnov u Prahy, založeného biskupem sv. Vojtěchem v roce 993. V Roztokách měl břevnovský klášter svůj majetek darovaný Přemyslovci. V sousedství roztocké vodní tvrze za Únětickým potokem ke Praze stával opatský dům a hospodářství opata břevnovského kláštera. Oba nejstarší české a vůbec první řeholní řády v tomto kraji byly hojně obdarovány půdou i poddanými od přemyslovských knížat. Vinice "Matky Boží" se rozkládala na jižních svazích okraje Tichého údolí. Její název byl po staletí zachován a napsán nad vchodem přestavěné vily čp. 81 "U Matky Boží".

Ve 14. století dal rozšířit tuto vinici, až za polovinu Tichého údolí, císař římský a král český Karel IV., který také založil o něco dál Velký rybník s mohutnou, dodnes zachovanou hrází, pod ní mlýn a viniční grunt s lisem a nedaleko viniční sklepy.

V zápise z roku 1453, kterým král Ladislav Pohrobek, po úmrtí pražského měšťana Reinharda a držitele roztocké tvrze, daroval Roztoky Fridrychovi z Donína, jsou zde zaznamenány tři vinice. Vinice jsou uvedeny ve všech trhových smlouvách až do roku 1623, kdy Roztoky koupil místodržitel Karel z Lichtenšejna, v majetku jehož rodu zůstaly do roku 1803.

Koncem 17. století zvelebil viničné a celkové hospodářství zemědělský podnikatel rytíř David Boryně ze Lhoty na Mikovicích a Roztokách, pohřbený v levohradeckém kostele. Hradecké a roztocké víno bylo dodáváno na roztocký zámek, Pražský hrad a do pražských měst a klášterů.

Památku na roztocké vinařství dokládá několik vinných sklepů v Tichém údolí, sklep "U Vošahlíků-Vacků" s příslušným nářadím. Uchovaly se zde i sazenice révy "Isabela", kterou neničí révokaz, netrpí padlím a jinými škůdci. V 70. letech 20. století ji namnožil pan učitel Jan Šimků, kterému za 3 roky dala první hrozny.

Roztoky se svým okolím a dolním Povltavím mají více než tisíciletou tradici českého vinařství od pražských Vinohradů, Petřína, svahů Pražského hradu přes Troju, Podhoř až ke Kralupům nad Vltavou, k Tuchoměřicím, Okoři a Budči. V této krajině celé tisíciletí přečkala dodnes rodící vinice v Dole u Libčic, v sousedství Včelařského ústavu.

První roztockou vinárnu před 1. světovou válkou otevřel syn starosty městyse Roztok Matěje Vošahlíka v objektu zbouraném v 50. letech, proti bývalé lékárně v Nádražní ulici. Další vinárna byla provozována koncem 20. let ve sklípku Malé Sakury čp. 81. Provoz vináren a 18 roztockých a žalovských restaurací se dvěma věhlasnými hotely Maxmiliánka a Sakura, byl podmíněn oblíbeností letoviska a výletním cílem Pražanů, návštěvníků i cizinců, kteří na Levém Hradci a v Roztokách, s přírodními a památkovými zajímavostmi, nacházeli oázu klidu a pohody. Obliba těchto míst znovu prožívala renesanci pohostinnosti po 2. světové válce.

V roce 1953 bylo započato s obnovou zdevastovaného zámeckého areálu, vybudováním muzea a v roce 1967 byla otevřena zámecká vinárna. V 90. letech se začíná opět oživovat turistický ruch a společenský život. I bohatá vinařská tradice v Roztokách ožívá, díky nově vybudované vinárně na historických místech vinného sklepa v Tichém údolí.

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.VinneSklepy.cz

AKTUALIZACE: Ladislav Hollý (archívní záznam) org. 2, 28.04.2004 v 09:52 hodin
Copyright 1998-2019 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
REGIONY A OBLASTI ČR
  Turistické regiony ČR
Turistické oblasti ČR
 
VYHLEDÁVÁNÍ
  Vyhledávací centrum
Rejstřík oblasti
Databanka akcí
 
ZPRÁVY A AKTUALITY
  Tiskové zprávy
 
SLUŽBY PRO TURISTY
  Informační centra
Průvodcovské služby
Tlumočníci a překladatelé
Bankovní služby
Turistický produkt
 
KALENDÁŘ AKCÍ OBLASTI
  Akce pro děti
Kino, divadlo, výstavy
Folklorní akce a festivaly
Turistické akce
Kalendář kongresů, konferencí
Kalendář veletrhů a výstav
 
FOLKLOR A TRADICE
  Etnografický region
Etnografický subregion
Folklorní sdružení
Folklorní soubory
Folklorní festivaly
Lidové tradice a zvyky
Lidová řemesla a výrobky
 
KLUB ČESKYCH TURISTŮ
  Krajská oblast KČT
Odbor KČT
Turistické odznaky a známky
 
REGIONÁLNÍ ROZVOJ
  Regiony a sdružení
Investiční příležitosti
Průmyslové zóny
Nemovitosti na prodej
Průmyslová výroba
Potravinářská výroba