KRKONOŠE SEVERNÍ MORAVA A SLEZSKO STŘEDNÍ MORAVA JIŽNÍ MORAVA VYSOČINA VÝCHODNÍ ČECHY ČESKÝ RÁJ ČESKÝ SEVER SEVEROZÁPADNÍ ČECHY ZÁPADOČESKÉ LÁZNĚ PLZEŇSKO ŠUMAVA JIŽNÍ ČECHY PRAHA OKOLÍ PRAHY PO RUSSKIPOLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY
STŘEDNÍ ČECHY-JIHOVÝCHOD
  Dopravní přístupnost
Informační centra
Města a obce
Osobnosti a rodáci
Přírodní zajímavosti
Destinační management
 
PŘÍRODA A JEJÍ OCHRANA
  Chráněná krajinná území
Přírodní zajímavosti
Jeskyně a propasti
Vrcholy, hřebeny, sedla
Fauna a flora
Naučné stezky
 
KULTURA, ZÁBAVA, SPORT
  Kultura a zábava
Sport a relaxace
Zimní sporty
Katalog KUDY Z NUDY
Aktivní dovolená
 
PAMÁTKY A ZAJÍMAVOSTI
  Památky UNESCO
Památky a architektura
Církevní památky
Hrady a zámky
 
TURISTIKA A VOLNÝ ČAS
  Agroturistika
Pěší turistika
Cykloturistka
Vodní turistika a sporty
Vinařská turistika
Pohádkové regiony
 
LÁZEŇSTVÍ
  Lázeňská zařízení
Lázeňské domy a sanatoria
Lázeňská procedura
Přírodní léčivé zdroje
 
KONGRESOVÁ TURISTIKA
  Výstavy a výstaviště
Kongresová centra
Výstavnictví a propagace
 
UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ
  Autokemp, kemp, tábořiště
Hotely, penziony
Chaty a chalupy
Rekreační areály
Další ubytování
Restaurace
Příjemné posezení
Gastronomické speciality
 
Království perníku

Naučná stezka - Alšova stezka [ Naučná stezka ]

Naučná turistická trasa zachycuje nejzajímavější místa mezi Miroticemi a Čimelicemi (červená linie).
Je vhodná pro pěší turistiku nebo horská kola.
V obou koncových místech je zastávka veřejné dopravy.
Cyklisté se mohou vrátit do výchozího bodu po silnici III. třídy Čimelice - Rakovice, Rakovice - Boudy, Boudy - Mirotice (žlutá linie).
Délka trasy Mirotice - Čimelice je asi 12 km, celková délka je 19 km.

1. Mirotice - bývalé královské městečko malebně umístěné na březích Lomnice.
Muzeum Mikoláše Alše a Matěje Kopeckého.
Pomník M. Alše od A. Lhotáka.

2. Mirotický židovský hřbitov - jeden z nejstarších (založen v roce 1681) a nejlépe zachovaných židovských hřbitovů v jižních Čechách.

3. Budský dvůr - hospodářský dvůr založený v roce 1721.
Rodiště Mariny Kailové, manželky M. Alše.

4. Tzv. viklan v lese Malý Kosatín - žulový útvar vypreparovaný působením eroze tak, že horní balvan se spodního dotýká jen malou plochou a při dotyku se pohybuje.
Dříve se věřilo, že balvan sloužil v pravěku ke krvavým obřadům.

5. Botanická přírodní památka "Malý Kosatín" - chráněná louka se zajímavou vlhkomilnou květenou (nepřístupná).

6. Hrad u Bud - pravěké hradiště. Hradiště ze starší doby železné, vybudované mezi 7. stoletím a 1. polovinou 5. století př. Kr. Zachovány dvě linie ohrazení z nasucho kladených kamenů a část vnitřní konstrukce hradiště.

7. Samota u Nováků - historie místa byla zachycena v povídce Terezy Novákové Železný kříž.

8. Rakovice bývalý zámek a alej do Čimelic - alej prastarých červených dubů vede z Rakovic do zámeckého parku v Čimelicích.
Na katastru Rakovic je prokázáno osídlení ve starší a mladší době železné, v době římské a potom od 9. - 10. století.
Osada je doložena písemnými prameny již k roku 1045.
První zprávy o držitelích samostatného manského statku, postaveného v místech pozdějšího zámečku, jsou ze 14. století.
Jednopatrový dvoukřídlý zámek, sloužící dnes jako hospodářský dvůr, je zřejmě renesančního původu. Raně barokní přestavba proběhla v letech 1660 - 1680. Východní brána dvora leží v ose aleje, která směřuje přímo do průjezdní haly čimelického zámku. Aleje byly původně dvě, ležící paralelně vedle sebe. Hlavní alej bývala v 2. polovině 18. století vyzdobena pískovcovými sochami, které vytvořil čimelický sochař Jan Hammer. Tyto sochy jsou dnes rozmístěny v obci Čimelice.

9. Čimelice zámek - jediná palácová architektura v barokním stylu na Písecku. Původní gotická tvrz, renesančně přestavěná, byla po výstavbě zámku přestavena na sýpku. Na průčelí štítové zdi je novodobě obnovená malba slunečních hodin. Podél západního boku probíhá téměř 7 m široký příkop, pozůstatek původního opevnění.
Barokní zámek byl postaven za K. B. Bissingena v letech 1728 - 1730 jako trojkřídlá jednopatrová budova s dvoupatrovou střední částí s představeným arkádovým vestibulem, nesoucím terasu, a s mansardovými střechami. V roce 1798 byla k jižnímu traktu přistavena okrouhlá věž a na ni napojen další postranní obytný objekt. Malý empirový zámeček byl postaven v roce 1817 vedle bývalé tvrze.
Na místě dosavadních hospodářských budov začal vznikat anglický park, uzavřený na východní přístupové cestě dvěma malými empírovými budovami pro služebnictvo.

10. Čimelice - městečko s bohatou stavební historií, v současnosti nákupní centrum oblasti. Kolem přírodně krajinářská památková zóna. Okolí Čimelic osídleno ve střední době kamenné, době železné a od 10. století.
První písemné zmínky až k roku 1445, v roce 1629 obec povýšena na městečko. Hospodářská prosperita Čimelic byla až do konce 19. století závislá na držitelích panství.
Největší rozkvět prožily za Tluksů z Vrábí (kostel), Bissingenů (zámek, hospodářský dvůr) a Vratislavů z Mitrovic (empirová hřbitovní kaple). Význam Čimelic vzrostl, když sem byla v 1. polovině 18. století přeložena státní silnice spojující Prahu s Pasovem a zejména po zavedení železnice v roce 1874.
V roce 1850 získali Čimelice Schwarzenbergové. Rozsáhlými úpravami parku a vznikem nových alejí a břehových porostů v okolí byl položen základ dnešní mimořádně esteticky hodnotné krajiny mezi Čimelicemi a Orlíkem.
12. května 1945 byla v Čimelicích podepsána poslední bezpodmínečná kapitulace německých vojsk v Evropě.
V roce 1995 zde při příležitosti 50. výročí ukončení 2. světové války odhalil pomník prezident Václav Havel.

Kostel sv. Trojice
Sakristie je gotická z 2. poloviny 15. století, klenba a malby chrámové lodi jsou renesanční, oltáře barokní (sochy od J. Hammera), zpovědnice a chór empirový. Vnějšek kostela empirově upravený v 19. století.
Vedle kostela je pozdně barokní sousoší sv. Trojice z doby po polovině 18. století z dílny J.Hammera.

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.Cimelice.cz

Typ záznamu: Naučná stezka
AKTUALIZACE: Ladislav Hollý (archívní záznam) org. 2, 31.08.2004 v 12:04 hodin
Copyright 1998-2022 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
REGIONY A OBLASTI ČR
  Turistické regiony ČR
Turistické oblasti ČR
 
VYHLEDÁVÁNÍ
  Vyhledávací centrum
Rejstřík oblasti
Databanka akcí
 
ZPRÁVY A AKTUALITY
  Tiskové zprávy
 
SLUŽBY PRO TURISTY
  Informační centra
Průvodcovské služby
Tlumočníci a překladatelé
Bankovní služby
Turistický produkt
 
KALENDÁŘ AKCÍ OBLASTI
  Akce pro děti
Kino, divadlo, výstavy
Folklorní akce a festivaly
Turistické akce
Kalendář kongresů, konferencí
Kalendář veletrhů a výstav
 
FOLKLOR A TRADICE
  Etnografický region
Etnografický subregion
Folklorní sdružení
Folklorní soubory
Folklorní festivaly
Lidové tradice a zvyky
Lidová řemesla a výrobky
 
KLUB ČESKYCH TURISTŮ
  Krajská oblast KČT
Odbor KČT
Turistické odznaky a známky
 
REGIONÁLNÍ ROZVOJ
  Regiony a sdružení
Investiční příležitosti
Průmyslové zóny
Nemovitosti na prodej
Průmyslová výroba
Potravinářská výroba