KRKONOŠE SEVERNÍ MORAVA A SLEZSKO STŘEDNÍ MORAVA JIŽNÍ MORAVA VYSOČINA VÝCHODNÍ ČECHY ČESKÝ RÁJ ČESKÝ SEVER SEVEROZÁPADNÍ ČECHY ZÁPADOČESKÉ LÁZNĚ PLZEŇSKO ŠUMAVA JIŽNÍ ČECHY PRAHA OKOLÍ PRAHY PO RUSSKI POLSKI FRANCAIS DEUTSCH ENGLISH ČESKY
STŘEDNÍ ČECHY-JIHOVÝCHOD
  Dopravní přístupnost
Informační centra
Města a obce
Osobnosti a rodáci
Přírodní zajímavosti
Destinační management
 
PŘÍRODA A JEJÍ OCHRANA
  Chráněná krajinná území
Přírodní zajímavosti
Jeskyně a propasti
Vrcholy, hřebeny, sedla
Fauna a flora
Naučné stezky
 
KULTURA, ZÁBAVA, SPORT
  Kultura a zábava
Sport a relaxace
Zimní sporty
Katalog KUDY Z NUDY
Aktivní dovolená
 
PAMÁTKY A ZAJÍMAVOSTI
  Památky UNESCO
Památky a architektura
Církevní památky
Hrady a zámky
 
TURISTIKA A VOLNÝ ČAS
  Agroturistika
Pěší turistika
Cykloturistka
Vodní turistika a sporty
Vinařská turistika
Pohádkové regiony
 
LÁZEŇSTVÍ
  Lázeňská zařízení
Lázeňské domy a sanatoria
Lázeňská procedura
Přírodní léčivé zdroje
 
KONGRESOVÁ TURISTIKA
  Výstavy a výstaviště
Kongresová centra
Výstavnictví a propagace
 
UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ
  Autokemp, kemp, tábořiště
Hotely, penziony
Chaty a chalupy
Rekreační areály
Další ubytování
Restaurace
Příjemné posezení
Gastronomické speciality
 

Přírodní park ČÍŽOV

Jedná se o strmý svah na pravém nárazovém břehu meandru Sázavy proti obci Zbořený Kostelec. Zajímavé jsou zde lesní ekosystémy na členitém reliéfu s řadou význačných rostlinných i živočišných druhů. Park je strmým členitým svahem na soutoku Sázavy a Čakovického potoka. Uvnitř území je ostře zaříznuté boční údolí a vystupující hřbet se zříceninou hradu Zbořený Kostelec na jeho ostrohu. Po území vystupují přirozené i umělé výchozy hornin metamorfovaného ostrova na středočeském plutonu, osypy a balvanité sutě. Hloubka i kvalita půdního pokryvu je podmíněna matečnou horninou i konfigurací terénu. Převládají lesní půdy se skeletem.
Rostlinná společenstva jsou pestrá, od stepních a teplomilných na otevřených plochách skalních výchozů přes společenstva teplomilných doubrav a květnatých bučin až po inverzní údolní stanoviště. Mezi význačnými druhy jsou pérovník pštrosí, okrotice mečolistá, kokořík vonný, medovník meduňkolistý.
Z četných druhů fauny jsou zde plšík lískový, holub doupňák, výr velký, datel černý, vzácnější druhy kůrovců (např. Pytiophtorus exculpus) a červotočů (Episernus striatellus). V lesních porostech jsou zastoupeny četné typy od zakrslých doubrav poblíž skalních stepních lokalit u zříceniny hradu přes bukové doubravy vysychavé, kyselé, svěží, kamenité a kyselé až k roklinové lipové javořině. V inverzní poloze Čakovického potoka je několik výběrových stromů smrku ztepilého, které jsou považovány za pozůstatek autochtonního posázavského smrku.
Lesní porosty v území jsou dlouhodobě obhospodařovány, s pozměněnou druhovou skladbou a zastoupením dřevin zřejmě nepůvodních. Dlouhodobým cílem hospodaření v lesních porostech je postupná přeměna druhové skladby na stav blízký předpokládané původní druhové skladbě s využitím místních dřevin pro obnovu. Na lesní porosty v okolí hradní zříceniny měla tato stavba podstatný vliv a je pravděpodobné, že okolí hradu bylo bezlesé.
Základní data
Katastrální území Týnec nad Sázavou a Makovice
Výměra 56,79 ha
Nadmořská výška 260 - 420 m
Založeno vyhláškou ONV Benešov z 15. 11. 1990.

LOKALIZACE


AKTUALIZACE: Václav Pošmurný (TO 03) org. 2, 19.11.2005 v 14:09 hodin
Copyright 1998-2019 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
REGIONY A OBLASTI ČR
  Turistické regiony ČR
Turistické oblasti ČR
 
VYHLEDÁVÁNÍ
  Vyhledávací centrum
Rejstřík oblasti
Databanka akcí
 
ZPRÁVY A AKTUALITY
  Tiskové zprávy
 
SLUŽBY PRO TURISTY
  Informační centra
Průvodcovské služby
Tlumočníci a překladatelé
Bankovní služby
Turistický produkt
 
KALENDÁŘ AKCÍ OBLASTI
  Akce pro děti
Kino, divadlo, výstavy
Folklorní akce a festivaly
Turistické akce
Kalendář kongresů, konferencí
Kalendář veletrhů a výstav
 
FOLKLOR A TRADICE
  Etnografický region
Etnografický subregion
Folklorní sdružení
Folklorní soubory
Folklorní festivaly
Lidové tradice a zvyky
Lidová řemesla a výrobky
 
KLUB ČESKYCH TURISTŮ
  Krajská oblast KČT
Odbor KČT
Turistické odznaky a známky
 
REGIONÁLNÍ ROZVOJ
  Regiony a sdružení
Investiční příležitosti
Průmyslové zóny
Nemovitosti na prodej
Průmyslová výroba
Potravinářská výroba