KRKONOŠE SEVERNÍ MORAVA A SLEZSKO STŘEDNÍ MORAVA JIŽNÍ MORAVA VYSOČINA VÝCHODNÍ ČECHY ČESKÝ RÁJ ČESKÝ SEVER SEVEROZÁPADNÍ ČECHY ZÁPADOČESKÉ LÁZNĚ PLZEŇSKO ŠUMAVA JIŽNÍ ČECHY PRAHA OKOLÍ PRAHY PO RUSSKI POLSKI FRANCAIS DEUTSCH ENGLISH ČESKY
STŘEDNÍ ČECHY-JIHOVÝCHOD
  Dopravní přístupnost
Informační centra
Města a obce
Osobnosti a rodáci
Přírodní zajímavosti
Destinační management
 
PŘÍRODA A JEJÍ OCHRANA
  Chráněná krajinná území
Přírodní zajímavosti
Jeskyně a propasti
Vrcholy, hřebeny, sedla
Fauna a flora
Naučné stezky
 
KULTURA, ZÁBAVA, SPORT
  Kultura a zábava
Sport a relaxace
Zimní sporty
Katalog KUDY Z NUDY
Aktivní dovolená
 
PAMÁTKY A ZAJÍMAVOSTI
  Památky UNESCO
Památky a architektura
Církevní památky
Hrady a zámky
 
TURISTIKA A VOLNÝ ČAS
  Agroturistika
Pěší turistika
Cykloturistka
Vodní turistika a sporty
Vinařská turistika
Pohádkové regiony
 
LÁZEŇSTVÍ
  Lázeňská zařízení
Lázeňské domy a sanatoria
Lázeňská procedura
Přírodní léčivé zdroje
 
KONGRESOVÁ TURISTIKA
  Výstavy a výstaviště
Kongresová centra
Výstavnictví a propagace
 
UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ
  Autokemp, kemp, tábořiště
Hotely, penziony
Chaty a chalupy
Rekreační areály
Další ubytování
Restaurace
Příjemné posezení
Gastronomické speciality
 

Přírodní park NA OSTROVĚ

Chráněné území leží jihozápadně od obce Nemíž na pravém svahu údolí potoka ústícího do Blanice. Jedná se o bývalou pastvinu s výjimečně bohatým výskytem jalovce obecného. Geologický podklad tvoří biotitické a silimaniticko - biotitické pararuly, které vystupující na povrch jako skaliska. Půda je mělká a kamenitá, v jižní části jde o údolní nivu s nivními půdami.
Na svahu najdeme zbytky původního společenstva s dominantní válečkou prapořitou, další druhy jsou chrpa čekánek, bojínek Boehmerův, devaterník penízkový, violka chlupatá. Toto společenstvo bylo výrazně potlačeno výsadbou borovice, pod kterou je velmi chudé bylinné patro s kostřavou ovčí, smolničkou obecnou, jestřábníkem lesním, mateřkou trojžilnou apod. Pod svahem k potoku je dvakrát ročně sekaná kulturní louka, kolem potoka je potoční luh. Ve stromovém patře se uplatňuje olše lepkavá, v bylinném sasanka hajní, děhel lesní, kakost bahenní, pcháč zelinný, ptačinec trávovitý.
Je zde hojná drobná ptačí fauna, např. v jalovcích nalézá příležitost k hnízdění ubývající konopka obecná. Přilehlý potok je výjimečně čistý s mnoha druhy potočních bezobratlých živočiců. Kulturní bor je zčásti vzniklý náletem, zčásti vysázený s přimíšeným smrkem ztepilým, břízou bradavičnatou, dubem červeným, letním i zimním.
Jalovec pod hustou výsadbou borovice velice trpí, je vytáhlý do výšky, slabý a prosychá. Borovici je nutno zcela vykácet (několik asanačních zásahů již bylo provedeno). Aby nedošlo k expanzi pasekových druhů, zejména třtiny křovištní, je nutno následně travní porosty sekat. Ideální by bylo obnovení pastvy.
Základní data:
Katastrální území Nemíž.
Výměra 4,21 ha
Nadmořská výška 340 - 390 m
Založeno výnosem MK ČSR čj. 18.077/72 ze dne 29. 11. 1972.

LOKALIZACE


AKTUALIZACE: Václav Pošmurný (TO 03) org. 2, 19.11.2005 v 14:11 hodin
Copyright 1998-2020 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
REGIONY A OBLASTI ČR
  Turistické regiony ČR
Turistické oblasti ČR
 
VYHLEDÁVÁNÍ
  Vyhledávací centrum
Rejstřík oblasti
Databanka akcí
 
ZPRÁVY A AKTUALITY
  Tiskové zprávy
 
SLUŽBY PRO TURISTY
  Informační centra
Průvodcovské služby
Tlumočníci a překladatelé
Bankovní služby
Turistický produkt
 
KALENDÁŘ AKCÍ OBLASTI
  Akce pro děti
Kino, divadlo, výstavy
Folklorní akce a festivaly
Turistické akce
Kalendář kongresů, konferencí
Kalendář veletrhů a výstav
 
FOLKLOR A TRADICE
  Etnografický region
Etnografický subregion
Folklorní sdružení
Folklorní soubory
Folklorní festivaly
Lidové tradice a zvyky
Lidová řemesla a výrobky
 
KLUB ČESKYCH TURISTŮ
  Krajská oblast KČT
Odbor KČT
Turistické odznaky a známky
 
REGIONÁLNÍ ROZVOJ
  Regiony a sdružení
Investiční příležitosti
Průmyslové zóny
Nemovitosti na prodej
Průmyslová výroba
Potravinářská výroba