KRKONOŠE SEVERNÍ MORAVA A SLEZSKO STŘEDNÍ MORAVA JIŽNÍ MORAVA VYSOČINA VÝCHODNÍ ČECHY ČESKÝ RÁJ ČESKÝ SEVER SEVEROZÁPADNÍ ČECHY ZÁPADOČESKÉ LÁZNĚ PLZEŇSKO ŠUMAVA JIŽNÍ ČECHY PRAHA OKOLÍ PRAHY PO RUSSKIPOLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY
STŘEDNÍ ČECHY-JIHOVÝCHOD
  Dopravní přístupnost
Informační centra
Města a obce
Osobnosti a rodáci
Přírodní zajímavosti
Destinační management
 
PŘÍRODA A JEJÍ OCHRANA
  Chráněná krajinná území
Přírodní zajímavosti
Jeskyně a propasti
Vrcholy, hřebeny, sedla
Fauna a flora
Naučné stezky
 
KULTURA, ZÁBAVA, SPORT
  Kultura a zábava
Sport a relaxace
Zimní sporty
Katalog KUDY Z NUDY
Aktivní dovolená
 
PAMÁTKY A ZAJÍMAVOSTI
  Památky UNESCO
Památky a architektura
Církevní památky
Hrady a zámky
 
TURISTIKA A VOLNÝ ČAS
  Agroturistika
Pěší turistika
Cykloturistka
Vodní turistika a sporty
Vinařská turistika
Pohádkové regiony
 
LÁZEŇSTVÍ
  Lázeňská zařízení
Lázeňské domy a sanatoria
Lázeňská procedura
Přírodní léčivé zdroje
 
KONGRESOVÁ TURISTIKA
  Výstavy a výstaviště
Kongresová centra
Výstavnictví a propagace
 
UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ
  Autokemp, kemp, tábořiště
Hotely, penziony
Chaty a chalupy
Rekreační areály
Další ubytování
Restaurace
Příjemné posezení
Gastronomické speciality
 
Království perníku

Národní přírodní rezervace VE STUDENÉM [ Přírodní zajímavost ]

Národní přírodní rezervaci najdete 2 km západně od města Sázava na severním svahu Spáleného vrchu nad levým břehem Sázavy.
Jsou zde zachovalé typologicky pestré lesní porosty, místy pralesovitého charakteru, s dostatečnou dynamikou přirozené obnovy na příkrém úbočí kaňonu Sázavy a v postranní rokli. Střed území tvoří benešovský granodiorit, západ metabazity, vlivem kontaktní metamorfózy migmatizované až do dioritového vzhledu, východ moldanubické ruly. Území je modelované mladou erozí, jeho svahy jsou strmé, rozčleněné hřbety a rozními žlaby, povrch je hlinitý, místy volné i zazemněné sutě s ojedinělými skalními výchozy. Převládají hnědé půdy různé úživnosti, místně až rankery, s proměnlivým podílem skeletu.
Kromě druhově bohaté mykoflóry je území botanicky chudé. Pomineme-li okrajové části, je zde typický výskyt stanovištních bylin jednotlivých lesních typů: svízel vonný, bažanka vytrvalá, kyčelnice cibulkonosná, žindava evropská aj.
Byla zde zjištěna bohatá fauna plžů s alpským prvkem Aegopis verticillus, existují ojedinělé záznamy výskytu vzácnějších druhů fauny, jako je výskyt mloka, hnízdění čápa černého, případně některé údaj entomologické.
Převládají porosty dubobukového pásma, v menší míře jsou zastoupeny porosty bukodubového pásma, v menší míře jsou zastoupeny porosty bukodubové a suťové javořiny. Skladba dřevin je blízká přirozené. Převládají porosty hospodářsky vypěstované, pouze místy po rozpadu starých porostů dochází k přirozenému vývoji. Zajímavý je smrkový porost v ochraném pásmu v sv. části území. Mohlo by jít o původní posázavský ekotyp smrku.
Základní data
Katastrální území Samechov
Výměra 41,67 ha
Nadmořská výška 285 - 459 m
Založeno výnosem MŠANO čj. 27.921/35 ze dne 19. 3. 1935 (na základě prověrky v roce 1962 bylo navrženo rozšíření).

UMÍSTĚNÍ


AKTUALIZACE: Václav Pošmurný (TO 03) org. 2, 19.11.2005 v 14:21 hodin
Copyright 1998-2022 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
REGIONY A OBLASTI ČR
  Turistické regiony ČR
Turistické oblasti ČR
 
VYHLEDÁVÁNÍ
  Vyhledávací centrum
Rejstřík oblasti
Databanka akcí
 
ZPRÁVY A AKTUALITY
  Tiskové zprávy
 
SLUŽBY PRO TURISTY
  Informační centra
Průvodcovské služby
Tlumočníci a překladatelé
Bankovní služby
Turistický produkt
 
KALENDÁŘ AKCÍ OBLASTI
  Akce pro děti
Kino, divadlo, výstavy
Folklorní akce a festivaly
Turistické akce
Kalendář kongresů, konferencí
Kalendář veletrhů a výstav
 
FOLKLOR A TRADICE
  Etnografický region
Etnografický subregion
Folklorní sdružení
Folklorní soubory
Folklorní festivaly
Lidové tradice a zvyky
Lidová řemesla a výrobky
 
KLUB ČESKYCH TURISTŮ
  Krajská oblast KČT
Odbor KČT
Turistické odznaky a známky
 
REGIONÁLNÍ ROZVOJ
  Regiony a sdružení
Investiční příležitosti
Průmyslové zóny
Nemovitosti na prodej
Průmyslová výroba
Potravinářská výroba